HNR - Wild You So High

  • 隊伍編號 : 0641

[上得山多終毅行] 問:有咩驅使你咁曬咁熱都走上山? 係因為山上風景靚丫?定係因為真係好想曬黑? 答:係因為開心丫! 由一開始行山郊遊(膠遊?!) 到行長啲同行快少少嘅郊遊, Wild You So High 集結咗四個鐘意山上行的野孩子 本住完成今次毅行之後都要繼續做朋友 繼續一齊去行山 齊齊整整完賽嘅心出發! 為毅行慈善 為繼續將笑聲同汗水留係山上 我地會做好彼此角色 請大家多多支持!

捐贈

籌款進度

我們的籌款目標 HK$7600.00

100%+ HK$7688.00

20%
40%
60%
80%
100%
100%+

團隊捐贈記錄 展示全部

視頻和照片

  • 捐款者信息
  • Facebook消息
  • 微博消息
展示更多